2020 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Pedagogikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Edukologijos katedra 2020-06-01 14.00 Nuotoliniu būdu
Socialinės gerovės katedra 2020-06-01 14.00 Nuotoliniu būdu

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Pedagogikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2020-06-09 13.00 Numatomas nuotoliniu būdu

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė Vaiva Juškienė