KONFERENCIJĄ ORGANIZUOJA:
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedra (VIKO)
Maltos universitetas (UM)
Rėzeknės technologijų akademija (RTA)
Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija (LSDMA)

Konferencijos metu bus aptarta, koks vaidmuo tenka socialinio darbo lauko praktikams, kokie iššūkiai kyla kasdienėje socialinio darbo su pažeidžiamų grupių asmenimis veikloje. Renginio metu bus gvildenama nuteistųjų tėvystės įgūdžių lavinimo svarba resocializacijos kontekste, pabėgėlių integravimo problemos, kurias padėti spręsti gali tik kompetentingas socialinis  darbuotojas, turintis multikultūrinio bendravimo įgūdžių, ir kitos pažeidžiamų grupių asmenų, su kuriomis dirba socialiniai
darbuotojai, problemos.

Konferenciją kviečiame stebėti čia:

EN https://www.youtube.com/watch?v=hmb8fd9TStw