2022 m. birželio 15 d. VIKO Pedagogikos fakultete įvyko „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Pedagogų kompetencijos, reikalingos ugdant pabėgėlių ir migrantų vaikus (0-8 m.) ir didinant jų socialinę įtrauktį (BE IN)“ („Teachers Competencies for Social Inclusion of Migrants and Refugees in Early Childhood Education“, Nr. 2019-1-PT01-KA203-060683) sklaidos renginys – konferencija „Pabėgėlių ir migrantų vaikų (0-8 m.) įtraukusis ugdymas: geroji Europos šalių patirtis“.

Konferencijoje fakulteto dėstytojos Dovilė Miknaitytė ir Aušra Simoniukštytė pristatė projekto metu šalių-partnerių atliktą tyrimą bei sukurtą metodinę medžiagą, fakulteto studentės Marija Kotecha ir Jelena Smalskienė konferencijos dalyvius supažindino su kai kuriais medžiagoje aprašomais metodais, kuriuos išmoko dalyvaudamos pusės mėnesio trukmės projekto intensyviose studijų savaitėse Žironos universitete (Ispanija). Konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi savo patirtimi ir refleksijomis apie įtraukaus pabėgėlių ir migrantų vaikų ikimokyklinio bei pradinio ugdymo iššūkius ir gerąsias praktikas.