2022 m. birželio 15 d. VIKO Pedagogikos fakulteto aktų salėje vyks konferencija „Pabėgėlių ir migrantų vaikų (0-8 m.) įtraukusis ugdymas: geroji Europos šalių patirtis“. Konferencijoje fakulteto dėstytojos Dovilė Miknaitytė ir Aušra Simoniukštytė pristatys „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Pedagogų kompetencijos, reikalingos ugdant pabėgėlių ir migrantų vaikus (0-8 m.) ir didinant jų socialinę įtrauktį (BE IN)“ („Teachers Competencies for Social Inclusion of Migrants and Refugees in Early Childhood Education“, Nr. 2019-1-PT01-KA203-060683) metu sukurtą metodinę medžiagą. Konferencijoje praktiškai su kai kuriais medžiagoje aprašomais metodais supažindins pusės mėnesio trukmės projekto intensyviose studijų savaitėse Žironos universitete (Ispanija) dalyvavusios VIKO PDF studentės Marija Kotecha ir Jelena Smalskienė. Konferencijos dalyviai – pedagogai praktikai – pasidalins savo patirtimi ir refleksijomis, kokiu būdu siekia įgyvendinti įtraukųjį pabėgėlių ir migrantų vaikų ikimokyklinį bei pradinį ugdymą.

Konferencijos programa.

Kviečiame dalyvauti!