Visame pasaulyje vaikų ugdymas yra privalomas, o svarbų vaidmenį šiame procese atlieka pedagogai, kurie lemia vaiko raidą. Įtraukdami vaikus turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių į bendrojo lavinimo mokyklą, pedagogai susiduria su sunkumais, kurie iškyla mokant mokinius turinčius negalią. Tad lapkričio 16d. net per 300 sporto specialistų ir pedagogų susirinko į nuotolinę konferenciją „Įtrauktis fizinio ugdymo pamokoje“.
Viena iš konferencijos organizatorių mūsų fakulteto lektorė Ramūnė Motiejūnaitė. Konferencijos metu inkliuzinio ugdymo specialistės, VU dėstytoja Žana Ramanauskienė ir VŠĮ “Švietimo pagalbos projektai” įkūrėja ir vadovė Ilona Totoraitė, pateikė rekomendacijas, kaip reikėdų dirbti su specialųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, patarė kokus metodus naudoti fizinio ugdymo pamokose ir treniruotėse. Viena iš pranešėjų mūsų fakulteto lektorė Elida Aršavskienė. Savo pranešime „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, identifikavimas“ pranešėja pirmiausiai pradėjo juo inkliuzijos sąvokos, jos supratimo, apžvelgė teorinius aspektus. E. Arševskienė kalbėjo kaip pastebėti, pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, jų skirtumus ir suprasti tai ne kaip problemą, o kaip resursus, kaip vertybes, ir tai paversti privalumu.