Gegužės 5 d. ZOOM platformoje vyko respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto “Nuotykiai su mitinėmis būtybėmis naudojant STEAM” konferencija, kurią inicijavo Vilniaus lopšelio-darželio “Vieversys” priešmokyklinio ugdymo pedagogės Edita Cibulskienė ir Irmantė Miglinaitė. Kaip partneris, konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė tarė sveikinimo žodį esamiems ir būsimiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams, nes konferencijoje dalyvavo ir Vaikystės pedagogikos studijų programos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, o Edukologijos katedros lektorė Dovilė Miknaitytė vedė interaktyvų muzikinį seminarą apie kūrybiškumo ugdymą pasitelkiant muzikinius žaidimus.
Džiaugiamės mūsų prasmingomis partnerystėmis su socialiniais partneriais ir didžiuojamės savo buvusiais studentais (Irmantė baigė Vaikystės pedagogikos studijas 2019m.), kurie prisideda prie kitų Lietuvos kolegų profesinio tobulėjimo per pasidalinimą gerąja patirtimi ir tinklaveiką.