2017 m. birželio 19 d. įvyko Erasmus+ strateginių partnerysčių programos projekto „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices“ (2014-1-TR01-KA203-011754) sklaidos renginys – seminaras dirbantiems pedagogams „Įtraukiojo ugdymo bruožai“. Seminare dalyvavo 25 pedagogai iš lopšelių-darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų, dienos centrų ir kitų ugdymo institucijų. Seminaro metu buvo pristatyta projekto dalyvių sukurta įtraukiojo ugdymo metodinė medžiaga, skirta su ankstyvojo amžiaus (nuo 0 iki 8 m.) vaikais dirbantiems pedagogams bei būsimiesiems pedagogams. Medžiagoje pedagogai gali rasti informaciją apie įtraukiojo ugdymo situaciją projekto šalyse-dalyvėse bei įtraukiojo ugdymo metodinių priemonių paketą, apimantį teorinius straipsnius, pristatančius pagrindinius įtraukiojo ugdymo elementus, bei gerosios praktikos pavyzdžiais iš kiekvienos šalies grįstą praktinį įtraukiojo ugdymo vadovą.

Pristatyta metodinė medžiaga susilaukė gyvo pedagogų susidomėjimo.

Seminaras yra 3 m. trukmės Erasmus+ projekto baigiamasis renginys Lietuvoje. Projekte, be Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojų, dalyvavo pedagogus rengiančios kolegijos ir universitetai iš 6 šalių: Belgijos (VIVES University College), Danijos (University College Syddanmark), Jungtinės Karalystės (University of Northumbria at Newcastle), Nyderlandų (Hanze University of Applied Sciences), Portugalijos (Instituto Politécnico de Coimbra), Turkijos (Balikesir University). Projektą koordinuoja Balikesiro universitetas Turkijoje.

Su projekto dalyvių sukurta medžiaga galima susipažinti projekto internetinėje svetainėje:

http://www.goprince.eu/

Nuotraukose – seminaro akimirkos.