2019 m. sausio 28–29 d. Rezeknėje (Latvija)  RTA (Rezeknės Technologijų Akademija) vyko Erasmus+ KA201 priemonės „Mediacijos diegimas bendrojo ugdymo sistemoje“ (Nr.2017-1-LT01-KA201-035234) projekte numatyti mokymai Lietuvos ir Latvijos pedagogams „Mediacija mokykloje“. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai  dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė ir Valdemaras Šoblinskas moderavo diskusijas ir vedė praktinius užsiėmimus, skirtus supažindinti pedagogus su mediacijos metodo diegimo mokykloje galimybėmis.