2019 m. gruodžio 10 d. pirmo kurso Pradinio ugdymo pedagogikos studentai lankėsi Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje. Išvykos metu direktorė Inga Vargalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Olechnovičienė pasidalino informatikos integravimo pradiniame ugdyme patirtimi. Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jovita Jokubaitienė ne tik papasakojo, kaip organizuojamos pamokos, praktiniai užsiėmimai ir kitos veiklos, susijusios su algoritmavimu, loginiu mąstymu, programavimu, kodavimu ir pan., bet ir demonstravo pačios bei mokinių sukurtas metodines priemones. Būsimi pradinių klasių mokytojai išbandė ne tik programavimo žaidimus Code Monkey ir Run Marco, bet ir algoritmų mokymų užduotis, micro:bit ekranų valdymą x ir y koordinatėmis ir kt.

Gamtos mokslų praktiniams darbams ir tyrimams atlikti mokykloje įrengta moderni, šiuolaikiška gamtamokslinė laboratorija. Tad išvykos metu veiklos vyko gamtamokslinėje laboratorijoje. Studentai atliko užduotis su mikroskopu, magnetais, spalvomis ir kt. , ieškojo krakmolo įvairiuose maisto produktuose.