Š. m. sausio 16 d. Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), „Panorama“ viešbučio konferencijų salėje surengė inovacijų forumą „Skaitmeninės mokymo priemonės“. Jame dalyvavo ir Pedagogikos fakulteto atstovai: Vilija Gerasimovičienė, Ingrida Stankevičienė, Rima Bačiulytė, Elida Aršavskienė ir Andrius Barisevičius. Forumo metu leidykla „Šviesa“, UAB „Dego“, UAB „Tarptautinis verslo tinklas“, UAB „Biznio mašinų kompanija“, UAB „Baltų lankų
vadovėliai“ pristatė inovatyvias mokymo(si) priemones: interaktyvius vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, lauko muzikos instrumentus, robotus, 3D technologijas. Teorinėje forumo dalyje išklausyti užsienio lektorių pranešimai: „Skaitmeninių mokymo(si) aplinkų reikšmė ugdymui“, pranešėjas Danny Arrati (Didžioj Britanija), „Skaitmeninių priemonių svarba ugdant naująją kartą“, pranešėjas Einar Vara (Estija). Darbo grupių metu dalyviai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su siūlomomis technologijomis, tiesiogiai pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais. Refleksijos metu lektorė Vilija Gerasimovičienė pasisakė apie skaitmeninių mokymosi priemonių sėkmingą panaudojimą ikimokyklinėse įstaigose ir tikslingą jų taikymą ruošiant įvairių specialybių studentus Pedagogikos fakultete.