Gerbiami Vilniaus kolegijos studentai (-ės),

Į Vilniaus lopšelį darželį „Užupiukas“ Filaretų g. 19, Vilnius priimsime mokytoją, dirbantį pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dirbti su 2 – 6 metų vaikais.

Tai Mokytojas, kuris:

  • organizuos ir vykdys ugdomąjį procesą;
  • planuos grupės ugdomąją veiklą;
  • kurs grupės ugdomąją aplinką, parinks priemones;
  • ugdys ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
  • prireikus dalyvaus rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
  • sistemingai vertins, fiksuos vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuos tėvus;
  • teiks informaciją, pagal kompetenciją konsultuos tėvus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
  • inicijuos ir/ar dalyvaus bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Mes siūlome atvirą naujoms idėjoms aplinką, galimybes tobulėti ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas, darbą pilnu etatu.
Parašykite mums, mes norime bendradarbiauti ir kartu ugdyti jaunąją kartą!

Mokytojo darbo valandos:
vieno etato – 36 per savaitę,
0,5 etato – 18 val. per savaitę (grafiką galime pritaikyti prie besimokančio kandidato).

Papildoma informacija:
CV siųsti rastine@.uzupiukas.vilnius.lm.lt tel. +370 5 2154127, +37052154902;
adresas Filaretų gatvė 19, Vilnius