Vasario 23 d. Grigiškių pradinėje mokykloje į praktinį seminarą „Kūno kultūros pamokų įvairovė pradinėse klasėse“ rinkosi 20-ties pradinio ugdymo pedagogių komanda. Pedagogikos fakulteto lektorė Vilija Gerasimovičienė dalyvėms suteikė praktinių įgūdžių ir dalinosi gerąja darbo patirtimi taikant įvairius kūno kultūros organizavimo metodus. Fizinio ugdymo(si) procese mokymasis sėkmingiausiai vyksta tuomet, kai skatinamas komandinis darbas. Tad praktiniai šiuolaikinės kūno kultūros pamokos aspektai susieti su sveikatos valandėlėmis klasėje, kūno kultūros pamokų metu, išbandant judėjimo galimybes erdvėje, įvairinant su greitos, vidutinės ir lėtos judesių spartos pratimais keičiant judėjimo kryptis.

Bendrieji judėjimo įgūdžiai taikant siužetinius, bendradarbiavimo pratimus poromis ir grupėmis atskleidė pedagogių iniciatyvumą ir asmeninę patirtį. Išbandyti judrieji žaidimai taikant mažojo krepšinio, futbolo žaidimų elementus, netradiciniai žaidimai su priemonėmis ir „Trismūgis“ leido dalyvėms patirti judėjimo džiaugsmą. Pritaikyti žodiniai, inovatyvūs ir netradiciniai metodai, aktyvinantys mokinių saviraišką kūno kultūros pamokose skatino dalyvių diskusijas, kaip juos taikant galima sėkmingai planuoti ir organizuoti integruotas kūno kultūros pamokas. Saugių fizinių pratimų atlikimo pagrindai „Gyvūnų gimnastikos“, „Džiaugsmo aerobikos“ ir „Kėdžių mankštos“ motyvais įtraukė pedagoges ir priminė sporto visiems naudą bei svarbą.

Nuoširdi padėka Grigiškių pradinės mokyklos direktorės pavaduotojai ugdymui Jadvygai Aleksandrovičienei už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą.