Vilniaus kolegija – vienintelė šalies aukštoji mokykla, kuri rengia lietuvių gestų kalbos vertėjus. Trejus studijų metus čia tobulinamos lietuvių gestų kalbos bei vertimo žinios ir gaunami tarptautinės gestų kalbos pagrindai. Lietuvių gestų kalbos vertėjo studijos išskirtinės dar ir todėl, kad paskaitas veda ir kurtieji, ir girdintys dėstytojai.

Daugiau skaityti čia…