Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos ir Socialinės pedagogikos trečio kurso studentės kovo 1 d. lankėsi Studentų dienoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Studentės turėjo progą susipažinti su švietimo aktualijomis, strateginėmis švietimo pertvarkos kryptimis, ugdymo turinio, programų kaitos tendencijomis. Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė supažindino su Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP), Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP), Valstybinių brandos egzaminų (VBE) organizavimo įžvalgomis, ką pedagogai, mokyklos ar savivaldybės gali sužinoti apie mokinius iš šių patikrinimų. Ypatingą susidomėjimą kėlė VGTU inžinerijos licėjaus pradinukų demonstruoti programavimo įgūdžiai, parodę informatinio mąstymo ugdymo svarbą pradiniame ugdyme. Mokiniai parodė, kaip tai įgyvendinama mokyklose jau dabar.