Pedagogikos fakulteto lektorės Elida Aršavskienė, Marytė Mikelionienė ir Genutė Stankūnaitė  gegužės 10 d. dalyvavo  Generolo Jono Žemaičio karo akademijos humanitarinių mokslų katedros organizuotoje konferencijoje „Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai”.

E. Aršavskienė kalbų sekcijoje „Mokymo(si) metodų, skirtų ugdyti kalbų komptetencijas, įvairovė“ skaitė pranešimą „Žodžių mokymosi strategijos ir teksto kūrimo būdai per užsienio kalbos paskaitas“, M. Mikelionienė ir G. Stankūnaitė Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje „Kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje aukštojoje mokykloje“ skaitė pranešimą „Benamystė: „N“ nakvynės namų atvejo lyginamoji analizė“.

Lektorės susitiko su kolegomis iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų (VU, VDU, MRU, KTU, ŠU, Kauno, Marijampolės, Šiaulių kolegijų), dalinosi profesinės veiklos aktualijomis.