Balandžio 11–12 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės gerovės katedros vedėja Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė ir dėstytoja Agnė Grušauskaitė stažavosi Laurea taikomųjų mokslų universite Suomijoje. Vizito tikslas susipažinti su Laurea taikomųjų mokslų universitete vykdoma Socialinio darbo pataisos įstaigose studijų programa. Stažuotės metu aptarti bendradarbiavimo planai: dėstytojų ir studentų mobilumo galimybės, pataisos įstaigose vykdomi ir numatomi vykdyti projektai. Vizito metu dėstytojos taip pat apsilankė didžiausioje Suomijoje Helsinkio įkalinimo įstaigoje, Helsinkio probacijos tarnyboje. Buvo aptartos nuteistųjų resocializacijos programos, tėvystės stiprinimo įkalinimo vietose būdai, socialinės paslaugos. Susipažinta ir su Laurea taikomųjų mokslų universiteto vykdomu nuteistų ir kitų socialiai pažeidžiamų asmenų resocializacijos projektu Keijo.