Rugsėjo 27 d. Lietuvos edukologijos universiteto aktų salėje Valstybės institucijų kalbų centras surengė vykdomo tarptautinio projekto „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“ baigiamąją konferenciją, kurioje Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetą atstovavo dėstytojos Kazė Verbickienė ir Vilija Gerasimovičienė.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Bergeno aukštąja mokykla (Norvegija), Klaipėdos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, darželiais „Saulės gojus“ ir „Varpelis“. Projekto tikslas – prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, modernizuojant daugiakultūrinio ugdymo metodus. Projekto metu numatoma parengti  gerosios praktikos vadovą (rekomendacijas), skirtą pedagogams, kuris bus platinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Projektas siekia socialinių, ekonominių ir politinių veiksnių kaitos, migrantų krizės sprendimo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo iššūkių priėmimo, pedagogams reikalinga metodinės pagalbos suteikimo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų gerinimo bei tarptautinio bendradarbiavimo perimant gerąją patirtį.

Sveikinimo kalba konferenciją atidarė Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja Irena Navickienė bei garbės viešnia profesorė dr. Pat Williams-Boyd iš JAV (Eastern Michigan University).

Plenariniame posėdyje buvo aptarta didėjančios įvairovės kaip iššūkio Lietuvos mokyklai esama situacija ir ateities perspektyvos. Švietimo ministerijos atstovė Laimutė Jankauskienė pristatė daugiakultūrinį ugdymą ankstyvajame amžiuje. Erle Sellevag Bergeno (Norvegija) A2G darželio pedagogė pasidalino gerąja patirtimi tema „Multicultural education – a matter of engaging adults“.

Pedagogikos fakulteto dėstytojos Kazė Verbickienė ir Vilija Gerasimovičienė  taip pat  dalyvavo ir diskutavo darbo sekcijoje „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“. Šioje darbo sekcijoje Bergeno kolegijos (Bergen University College) atstovė Dr. Alicja R. Sadownik pristatė pranešimą ir atskleidė gerąją patirtį tema „Kindergartens’ good practices in the context of an intercultural society – a few examples from Norway“. Apie pedagogų kompetencijas darbui daugiakultūrinėje grupėje kalbėjo Klaipėdos universiteto prof. Ilona Klanienė ir prof. Rasa Braslauskienė. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovė Vaida Stupurienė supažindino su švietimo pagalbos teikimu daugiakalbiuose darželiuose.

Rengiamą gerosios praktikos vadovo (rekomendacijos) leidinį ir konferenciją apibendrino Asterija Kliaugienė (Valstybės institucijų kalbų centras).

 

Parengė dėstytoja Vilija Gerasimovičienė

 

Foto1 160928