2018 m. lapkričio 6 – 8 dienomis fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė vedė Europos Tarybos Jaunimo departamento organizuotus seminarus „LIETUVOS JAUNIMO MOKYMAI APIE ROMŲ GENOCIDĄ“. Mokymų tikslas – stiprinti seminaro dalyvių motyvaciją ir gebėjimus organizuoti neformalią Lietuvos jaunimo švietėjišką veiklą apie romų genocidą vadovaujantis metodine priemone „Teisė prisiminti“.  Mokymuose buvo naudojamos raktinės žmogaus teisių sąvokos, plėtojamos žmogaus teisių ir atminimo ugdymui būtinos kompetencijos. Mokymuose dalyvavo Lietuvos romų jaunimas, romų nevyriausybinių organizacijų lyderiai, iškilūs ir visuomenėje žinomi Lietuvos romai. Mokymai organizuoti, Europos Tarybos Jaunimo departamentui bendradarbiaujant su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Romų visuomenės centru.

2018 m. lapkričio 6 d. vakare Europos Tarybos parengtas ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva į lietuvių kalbą išverstas švietimo vadovas jaunimui apie romų genocidą „Teisė prisiminti“ buvo pristatytas plačiajai visuomenei. Pristatymo renginys vyko Vilniaus rotušėje. Jo metu dalyviai galėjo susipažinti su kilnojamąja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paroda „Lietuvos romų persekiojimas nacistinės okupacijos metais (1941–1944)“. Po leidinio pristatymo vyko diskusija, kurioje dalyvavo Europos Tarybos atstovė Neringa Tumėnaitė, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida  Montvydaitė, Genocido muziejaus istorijos skyriaus vedėja Ramunė Draučiūnaitė, romų atstovė Rasma Kačiūlė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. Diskusiją moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė.

Renginį užbaigė ansamblio „Sare Roma“ kartu su žymiais Lietuvos meno pasaulio atstovais – R. Karpiu, A. Gotesmanu, J. Leitaite, Giunter Light quartet, Rakija Klezmer Orkestar ir kitais atlikėjais pristatyta romų genocido aukų atminimui skirta muzikinė pjesė „SAMUDARIPEN. Mergaitė iš vagono“.

 

Daugiau apie leidinį „Teisė prisiminti“…