2018 m. balandžio 23 d. Marijampolėje vyko Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės organizuotas seminaras ,,Romų tautinės mažumos istorija: nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“, skirtas pradinių klasių, istorijos, geografijos ir kitiems mokytojams, besidomintiems tautinių mažumų istorija.

Seminaro metu pranešimą apie romų istoriją ir kultūrą skaitė Vilniaus Kolegijos lektorė, socialinė antropologė, romų kultūros tyrinėtoja Aušra Simoniukštytė; apie  romų genocidą Antrojo pasaulinio karo metu papasakojo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas Bubnys. Tautinių mažumų departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško pristatė metodines priemones, skirtas mokyti apie romų genocidą.

Į seminarą susirinko 45 dalyviai.