2017 m. birželio 13-17 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė dalyvavo kasmetinėje Tarptautinės tarpkultūrinio ugdymo asociacijos (International Association for Intercultural Education, IAIE) konferencijoje. Šiemet konferencija vyko Angers (Anžė) mieste Prancūzijoje.

Tarptautinė tarpkultūrinio ugdymo asociacija nuo savo įsteigimo 1984 m. jungia pedagogus ir visus profesionalus, dirbančius švietimo srityje, kuriems rūpi įvairovės ir lygybės įgyvendinimas švietime. Tai apima tokias sritis kaip tarpkultūrinis, antirasistinis, įtraukusis, taip pat žmogaus teisių ugdymas, konfliktų sprendimas, dvikalbystės ir daugiakalbystės, lyčių lygybės klausimai, LGBTQ atskirties problemos ir kt. Asociacija 6 kartus per metus leidžia mokslinį žurnalą „Intercultural Education“ (Routledge Publishers), organizuoja seminarus būsimiems ir esamiems pedagogams, bendradarbiauja su įvairiomis žmogaus teisių gynimo organizacijomis, įgyvendina ir vertina žmogaus teisių ugdymo projektus. Asociacijos nariai taip pat atlieka tarpkultūrinio ugdymo įvairiose srityse tyrimus.

Šiemetinėje tarptautinėje Asociacijos konferencijoje dalyvavo atstovai iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos, Afrikos, Azijos, Europos šalių. Konferencijos darbas buvo padalintas į keletą sekcijų. Vienoje jų buvo pristatomos naujausios tarpkultūrinio ugdymo teorijos, diskutuojami galimi žmogaus teisių naratyvo pokyčiai šiandien, kuomet daugelyje Vakarų šalių stiprėja nacionalistinės, antiglobalistinės nuostatos, taip pat buvo aptariamos šių nuostatų stiprėjimo priežastys. Kitoje sekcijoje buvo aptariami ir praktiškai išbandomi įvairūs tarpkultūrinio ugdymo metodai. Trečioje sekcijoje buvo pristatomi naujausi tyrimai žmogaus teisių ir tarpkultūrinio ugdymo srityse, taip pat įvairių švietimo praktikų tyrimai žmogaus teisių ir lygybės įgyvendinimo aspektu.

Konferencija suteikė galimybę įsivertinti tarpkultūrinio ugdymo dėstymo VK PDF kokybę, pasitikrinti, ar ji atitinka šiandieninės raidos tendencijas, pasidalinti su kolegomis patirtimi ir daug ko pasimokyti.

Nuotraukose – konferencijos akimirkos.