Spalio 16-17 dienomis vyko LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuota  EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) konferencija, kurioje buvo pristatytos šios organizacijos rekomendacijos Lietuvai dėl aukštojo mokslo reformos, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ir kt. Renginiuose dalyvavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė, prodekanė Inga Bertašienė ir Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė.