2017 m. lapkričio 20 – 23 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentės Ona Brazaitytė, Agnė Kaktavičiūtė, Joana Sichorskytė bei lektorės Agnė Grušauskaitė ir Aušra Simoniukštytė dalyvavo tarptautinėje pozityviai tėvystei skirtoje studijų savaitėje, vykusioje HOWEST universitetinėje kolegijoje Briugėje (Belgijoje).

Studijų savaitė yra tarptautinės jungtinės Tėvystės studijų programos dalis. Be Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, jungtinę Tėvystės studijų programą vykdo: Maltos universitetas (Malta), Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija) ir Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Studijų programa dalinai vykdoma nuotoliniu būdu, taip pat dukart per metus vis kitoje šalyje partnerėje planuojamos rengti intensyvios studijų savaitės. Kita intensyvi studijų savaitė, skirta „Įvairovės ir tėvystės“ temai, vyks Vilniaus kolegijoje 2018 m. gegužės mėn.

Jungtinės Tėvystės studijų programos įgyvendinimo memorandumas tarp ​partnerių pasirašytas 2017 m. gegužės mėn.