2017 m. lapkričio 9-10 dienomis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto projektų vadovės Daiva Kelpšaitė ir Aušra Simoniukštytė dalyvavo “Erasmus+” programos Strateginių partnerysčių projekto „Well School Tech“ (Nr. 2016-1-LT01-KA201-023171) partnerių susitikime Plimute (Jungtinė Karalystė). Jo metu buvo aptartos projekto dalyvių rengiamos metodinės priemonės, padėsiančios mokytojams ir socialiniams pedagogams sudaryti tinkamas sąlygas gerai mokinių psichologinei savijautai mokykloje. Kartu su Pedagogikos fakultetu projekte dalyvauja PROMIMPRESA SRL (Italija); Lodzės universitetas (Lenkija); Europos kokybės centras (Bulgarija); Italijos Nacionalinis sveikatos institutas (Italija) ir „Europa Training UK“ organizacija (Jungtinė Karalystė).