Pedagogikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Verkių mokykla – daugiafunkciu centru. Tikimasi, jog Socialinės pedagogikos ir Socialinio darbo studijų programų studentai galės atlikti praktikas ir jų metu susipažinti bei mokytis organizuoti ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą  mokiniams, turintiems negalių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Bendradarbiavimą nuotaikingu vaidinimu pradėjo fakulteto lektorės bei kolegė, fakulteto absolventė iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos.