Naujus mokslo metus Pedagogikos fakultete sutiko gausus būrys pirmakursių, pasirinkusių studijuoti Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo, Vaikystės pedagogikos, Socialinio darbo bei Lietuvių gestų kalbos vertimo specialybes. Sveikinimo žodį tarė dekanė Vaiva Juškienė, studentams linkėjusi atsakingai žiūrėti į studijas ir pasisemti kiek įmanoma daugiau žinių iš savo dėstytojų.