Balandžio 8-ąją, minint Tarptautinę romų dieną, kviečiame pasiklausyti trijų lektorių paskaitos apie tai, kas yra etiška savanorystė? Kaip megzti tarpkultūrinį ir atvirą dialogą, išsivaduojant iš stereotipų ir nepagrįstų išankstinių baimių? Kartu pasigilinsime, kaip savanorystė keičia nuostatas, ugdo atvirumą, pasitikėjimą, empatiją bei pažinimą. Paskaitos metu girdėsime dr. Neringos Kurapkaitienės pristatymą apie „Savanorystę kaip procesą, keičiantį stereotipus ir griaunantį mitus“, antropologės, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojos Aušros Simoniukštytės pranešimą apie „Kito pažinimą, nuostatų formavimąsi visuomenėje“ ir multikultūrinio centro „Padėk pritapti“ vadovės Ingos Kreivėnaitės įžvalgas apie savanorių patirtis tarpkultūrinėje aplinkoje. Paskaitos metu bus dalijamasi gerosiomis praktikomis savanoriaujant su skirtingomis, socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis: romais, pabėgėliais, asmenimis grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, vaikais ir jaunuoliais iš globos namų. Po pristatymų kviečiame pusvalandžio diskusijai bei klausimams.

Renginys organizuojams įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo, lėšomis, projektą GALIU, kurio tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu yra siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas.

Nepamirškite pamėgti projekto GALIU Facebook puslapio. Sekite naujienas ir būsimus tarpkultūrinius renginius apie romų kultūrą ir istoriją! Kartu GALIME daugiau.

Data: 2021 m. balandžio 8 d. 18:30

Renginys vyks Zoom platformoje, paspaudus šią nuorodą.

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Ševčenkos g. 16K-101, LT – 03111, Vilnius, tel.: +37062898903, e-mail: p.pritapti@gmail.com