Vilniaus kolegija tapo „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ projekto partneriais ir kviečia 2022‒2023 mokslo metais studijuoti informatikos mokomojo dalyko modulio studijose. Tai puiki proga mokytojams stiprinti IT kompetencijas, profesinį identitetą bei tapti švietimo pokyčių dalimi.

Jeigu jau turite pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti papildomų kompetencijų, kurios suteiks teisę dirbti informacinių technologijų mokytoju projektas „EdTech“ – galimybė kaip tik Jums!

Tai laipsnio neteikiančios neformalios 60 kreditų apimties modulio studijos, kurias pabaigus išduodamas studijų pažymėjimas, patvirtinantis, jog įgijote būtinas kompetencijas mokyti informacinių technologijų dalyko ir teisę dirbti šioje srityje.

Pagrindiniai priėmimo į modulio studijas kriterijai:

  • aukštojo mokslo (ar jam prilyginamas) išsilavinimas ir pedagogo / mokytojo kvalifikacija;
  • motyvacija ir galimybės dalyvauti paskaitose, seminaruose bei atlikti praktines užduotis.

Bendradarbiaujant Vilniaus kolegijos Pedagogikos, Elektronikos ir informatikos fakultetams sukurtas informatikos mokomojo dalyko moduliu bus rengiami modernūs švietėjai, išmanantys šiuolaikinio ugdymo teorijas, įvaldę modernius ugdymosi metodus ir įrankius bei gebantys jais grįsti savo profesinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama ne tik skirtingų koncentrų mokomojo informatikos dalyko išmanymui, tačiau ir vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.
Studijuojantieji susipažins su integruoto dalykinio ugdymo didaktika, atliepiančia ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

Numatoma studijų pradžia 2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje. Paskaitos ir susitikimai vyks mišriuoju būdu: didžioji dalis paskaitų bus vykdomos nuotoliniu būdu, kita dalis – kontaktiniu būdu. Numatoma modulio studijų trukmė – 1 metai.

Priėmimas bus vykdomas dviem etapais:
I. Nuo š. m. gegužės 9 d. iki liepos 8 d.
II. Nuo š. m. rugpjūčio d. 1 iki rugpjūčio 26 d.

Pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildyta „online“ paraiška
  • Išsilavinimą ir turimą pedagogo / mokytojo kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas siunčiamas el.paštu kompetencijos@pdf.viko.lt

* Studijos finansuojamos „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech “)“ projekto lėšomis

**Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką

***Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos rezultatus ir etapus.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis nurodytais kontaktais:

Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė

r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt.

Tel. Nr. +37060117028

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia.

 

Pedagogikos fakultetas bendradarbiaudamas su Elektronikos ir informatikos fakultetu šį pavasarį susivienijo dėl bendro ateities švietimo tikslo – rengti ir organizuoti modulio studijas pedagogams, siekiantiems įgyti teisę mokyti papildomo mokamojo dalyko. Tai viena iš „EdTech “ projekto veiklų, kuria siekiama atliepti šiuolaikiniam mokytojui keliamus lūkesčius, tobulinti būtinas profesines kompetencijas bei įgūdžius, diegti ugdymosi turinio inovacijas, mažinti pedagogų trūkumą, suteikiant galimybę įgyti teisę mokyti papildomo dalyko ir, plačiąją prasme, tenkinti mokytojų poreikį mokytis visą gyvenimą.

Projektą vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech “)“ projektas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtas skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Jo tikslas – skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose. Viena iš projekto veiklų – informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų vykdymas. Numatoma, kad 2024-asiais pasinaudoję projekto suteiktomis galimybėmis, 200 pedagogų įgis informatikos mokslų magistro laipsnį, o 300 pedagogų – informacinių technologijų mokomojo dalyko mokymo mokykloje teisę.