Rugsėjo 15 ir 21 dienomis Pedagogikos fakultete viešėjo dienos centro ir atviros jaunimo erdvės „Padėk pritapti“ vadovė Inga Kreivėnaitė, jos kolegės Živilė Aleksiūnaitė, Agnieška Avin, savanoris iš Armėnijos Koryun Hovhannisyan. Socialinio darbo ir Pradinio ugdymo studijų programų studentams svečiai pristatė savo organizaciją, joje vykdomas veiklas, ragino studentus savanoriauti arba atlikti praktiką „Padėk pritapti“.

Integruotas popamokinis dienos centras „Padėk pritapti“ duris atvėrė 2009 m. ir jau vienuolika metų savo sėkminga veikla stabdo romų vaikų ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos. Centre taip pat veikia atvira jaunimo erdvė, kurioje paaugliams padedama saugiai ir turiningai praleisti laiką. Romų vaikams dažnai reikalinga pagalba ir dėmesys, kurio šie nesulaukia mokyklose. Todėl vaikų dienos centras – itin reikšminga vieta, kurioje savanoriai ir socialiniai darbuotojai vaikams padeda ruošti namų darbus, organizuoja įvairias neformalias veiklas, moko kalbų, lavina socialinius įgūdžius, veda dailės terapijos užsiėmimus, diskusijas ir kt. Be romų, čia lankosi ir kitų tautybių vaikai, savanoriauja iš užsienio atvykę savanoriai, todėl „Padėk pritapti“ pagrįstai gali būti vadinamas daugiakultūriu centru.

Susitikimo metu centro darbuotojos ir savanoris pasidalino savo patirtimi dirbant su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais ir jaunuoliais, studentams pravedė edukacinius užsiėmimus.

Dienos centras ir atvira jaunimo erdvė „Padėk pritapti“ yra ilgametis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto partneris, įtrauktas į įstaigų, kuriose VIKO PDF Socialinio darbo ir Pradinio ugdymo studentai gali atlikti praktiką, sąrašą.