Socialinės gerovės katedros dėstytojai Tomas Ivanauskas ir Andrius Barisevičius, dirbantys Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programoje, š.m. spalio 3-7 d. viešėjo Budapešte (Vengrija), kur dalyvavo Jungtinių Biblijos draugijų organizuotame seminare „Evangelijos pagal Morkų vertimo į gestų kalbą problematika ir praktiniai klausimai“. Šiuo metu minėti dėstytojai Lietuvos Biblijos Draugijos (LBD) užsakymu baigia versti Morkaus evangeliją į lietuvių gestų kalbą. Seminare dalyvavo vertėjų komandos iš Vengrijos ir Rumunijos, bei lektorius iš JAV. Buvo aptariamos biblinių tekstų vertimo strategijos, dalijamasi iškilusiais iššūkiais, susipažinta su kiekvienoje šalyje esančia kurčiųjų bendruomenės struktūra. Dėstytojai pagilino ir įgijo kalbinių bei tekstų vertimo kompetencijų, praplėtė kultūrinį akiratį.

Foto1

Foto2

Foto3