2016 m. rugsėjo 29 d. Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė dalyvavo Erasmus + projekto „Iliustruotų knygų apie tapatybę ir įvairovę rinkinys“ (angl. Identity and Diversity Picture Book Collections, IDPBC) sklaidos renginyje, kuriame perskaitė pranešimą tema „Kodėl tarpkultūrinė kompetencija yra būtina šiuolaikiniam pedagogui?“

Projekto tikslas – sukurti, patikrinti ir platinti iliustruotomis knygomis pagrįstus metodus ir veiklas, kurios palaiko įtrauktį ir įvairovę bei padeda pagerinti besimokančiųjų, esančių nepalankioje aplinkoje, mokymosi rezultatus. Sklaidos renginyje buvo pristatytas projekto darbo grupės sudarytas tarptautinis iliustruotų knygų vaikams katalogas įvairiomis kalbomis, apimantis išraiškingas vizualias istorijas apie veikėjus, kurie susiduria su įvairove ir tyrinėja tapatybės, skirtingumo ir įtraukties klausimus.  Į katalogą atrinktos knygos siūlomos naudoti klasėse nagrinėjant ir diskutuojant tapatybės, įtraukties ir įvairovės temomis. Taip pat yra planuojamas parengti metodinis vadovas, padėsiantis specialistams į mokymo programas integruoti tiek minėtą katalogą, tiek kitas toleranciją ir tarpkultūriškumą ugdančias iliustruotas knygas vaikams. Projektu siekiama padėti vaikams iš nepalankios aplinkos rasti savo vietą mokymo programose, įgalinant vaikus veikti daugiakultūrėje aplinkoje, o mokytojus – pasirengti ugdyti skirtingus mokinius.

Projekto tikslinė grupė – ikimokyklinukai ir pradinukai, kurie jaučiasi „kitokie“ ar skiriasi nuo daugumos (migrantų vaikai, romai, vaikai iš kultūrinių, politinių ar religinių mažumų grupių, vaikai gyvenantys padidintos rizikos šeimose bei vaikų namuose ar įvaikinti, taip pat vaikai augantys tos pačios lyties asmenų šeimoje).

 

Plačiau apie projektą…