2017 m. vasario 21–22 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Druskininkuose organizuotame seminare, skirtame su romų vaikais dirbantiems mokytojams, socialiniams pedagogams ir savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams ,,PRAKTINIAI DARBO SU ROMŲ VAIKAIS ASPEKTAI IR KULTŪRINIS KONTEKSTAS“. Seminaro metu A. Simoniukštytė skaitė dvi paskaitas, skirtas aptarti neigiamų nuostatų romų atžvilgiu priežastis bei supažindinti su romų istorijos ir kultūros bruožais.

Seminaro metu buvo organizuotos diskusijos aktualiomis romų ugdymo ir ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos temomis, buvo aptartos su romų vaikais dirbantiems pedagogams būtinos kompetencijos, pabrėžta, jog visi, ypač ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai privalo turėti tarpkultūrinę kompetenciją – vieną iš svarbiausių sėkmingo romų ugdymo sąlygų.

Nuotraukose: seminaro akimirkos.