Vilniaus kolegijos studentai spalio 25 d. „Šiaurės licėjaus“ mokykloje susipažino su patyriminio mokymo metodu. Būsimi pradinių klasių mokytojai turėjo galimybę ne tik susipažinti su mokyklos darbo kryptimi, vertybėmis, bet ir apžiūrėti mokyklos edukacines erdves, išbandė reiškinių tyrimais grįsto ugdymo (angl. phenomenon based learning) veiklas. „Šiaurės licėjaus“ mokyklos mokytojai studentams organizavo patyriminio mokymo veiklą „Ar kava gali būti sūri?“. Studentai pateko į 5 skirtingas šalis, degustavo skirtingas kavų rūšis, ieškojo informacijos apie kavą anglų kalba, piešė su kavos gėrimu, kūrė muziką, išsakė savo mintis apie mėgstamiausias kavas, pildė minčių žemėlapius, spėjo, kiek pupelių yra puodeliuose.