Vasario 19 d. Pedagogikos fakultete viešėjo Vilniaus l.d. „Gintarėlis“ pedagogės Agnė Draučikaitė ir Rasa Čepienė bei pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė. Pedagogės didelei būsimų vaikystės ir pradinio ugdymo pedagogų auditorijai pristatė siužetinio mokymo(si) ir žaidimo metodiką dar vadinamą naratyviniu žaidimu (pagal P. Hakkarainen ir M. Brėdikytę, anglų k. – narrative learning) bei gerosios praktikos pavyzdžių. Mokslininkų nuomone, vaikui bręsti ir pasirengti akademinam mokymui(si) padeda sudėtingas, aukšto lygio žaidimas, o ne formalus ir frontalus mokymas. Taikant siužetinio mokymo metodą, vaikai ugdosi socialinius gebėjimus, bręsta kaip asmenybės, plėtojasi vaizduotė ir savireguliacija.