Spalio 7 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo studijų programos pirmo kurso studentai viešėjo vieninteliame interaktyviame lietuvių kalbos muziejuje Lietuvoje – Lituanistikos židinyje – įsikūrusiame Lietuvių kalbos institute. Čia apsilankę studentai susipažino su eksponuojamais, lietuvių kalbai svarbiais dokumentais, knygomis, kalbininkų daiktais, unikaliais kalbos žaislais, padedančiais suprasti, kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, bet gyvas, įdomus reiškinys. Daugiausia emocijų sukėlė pažintis su tarmėmis, ypač tarmių įrašai ir tai, kad tas pats daiktas skirtinguose Lietuvos regionuose įvardijamas vis kitaip.
Ekskursijos metu studentams, būsimiems pradinių klasių pedagogams, taip pat kilo nemažai minčių, kaip įdomiai galima būtų vaikus mokyti lietuvių kalbos. Studentei Gabijai kilo idėjų, kokius žaidimus galėtų panaudoti supažindindama vaikus su žodžių kilme ir reikšmėmis, sakinio dalimis,  Barbora sugalvojo, kaip žaidimus galima būtų panaudoti ne tik perteikiant kalbos žinias vaikams, bet ir jas tikrinant.
Lietuvių kalbos institute įsikūręs Lituanistikos židinys, pasak studentų, puiki vieta, kurioje suvokiamas lietuviškos kalbos pasaulis.