Lapkričio 15 d. Barboros Radvilaitės progimnazijoje aštuntų klasių mokiniai dalyvavo seminare „Subkultūrų poveikis ugdymo procesui mokykloje“, kurį parengė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos studijų programos trečio kurso studentės. Seminarą vedė fakulteto lektorė Rita Ilgūnė-Martelėnienė. Seminaro metu mokiniai turėjo galimybę plačiau susipažinti su įvairiomis jaunimo subkultūromis, aptarti priklausymo joms pasekmes.

Renginys yra dalis studentų atsiskaitymo už jungtinį Vilniaus kolegijos ir Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) „Kultūrinės įvairovės“ kursą.