Birželio 7-8 dienomis, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė dalyvavo 24-ajame Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų susitikime, į kurį šiais metais, Baltijos šalims minint šimtąsias nepriklausomybės metines, buvo kviesti ir Šiaurės šalių švietimo politikai.

Pirmąją dieną Vilniaus kolegijos atstovė dalyvavo Baltijos šalių švietimo reformų pristatyme, darbo grupėje, skirtoje aptarti pedagogų kompetencijas, reikalingas šiuolaikiniam pedagogui, antrąją susitikimo dieną L. Pečiulienė moderavo Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų ir kt. apskrito stalo diskusiją. Moderatorė atstovavo mokytojus ir rengėjus, jai talkino Ron Kremer – Sofijos Kovalevskajos gimnazijos 11 klasės mokinys, kuris atstovavo mokinius. Buvo diskutuojama apie mokymo ir mokymosi kokybę, pokyčių švietime valdymą, ugdymo turinio tinkamumą, tinkamo pedagogų rengimo ir tolimesnio kompetencijų tobulinimo užtikrinimą. Apibendrindama moderatorė išskyrė pagrindines, pasikartojančias diskutantų įžvalgas apie tai, kas šiandien svarbiausia:

– mokytojas yra svarbiausias, todėl aukštos kokybės pedagogų rengimas ir tolimesnis tobulėjimas yra būtini;

– būtina stiprinti ugdymo mokslų tyrimus ir skatinti jų tarptautiškumą;

– bendradarbiavimas visais lygmenimis yra būtina kokybiško švietimo sąlyga;

– mokykloms ir sistemos reikalinga įgalinanti lyderystė;

– švietimo reformą būtina suvokti kaip nesibaigiantį procesą;

– vertybės ir „minkštosios“ žmogaus savybės turi būti ugdymo ir santykių su mokiniu pagrindas;

– technologijas būtina pasitelkti ir išnaudoti pedagoginiais tikslais užuot mokius, kaip jomis naudotis.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei viceministras Giedrius Viliūnas, Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Kārlis Šadurskis, Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Mailis Reps, Nuolatinė Suomijos sekretorė Anita Lehikoinen, Norvegijos Valstybės sekretorius Atle Simonsen ir Švedijos Valstybės sekretorė Malin Cederfeldt Östberg.