2019 m. rugpjūčio 28d. Vilniuje įvyko baigiamoji Erasmus+ programos projekto „Mediacijos diegimas ugdymo sistemoje“ Nr.2017-1-LT01-KA201-035234 konferencija ir koordinatorių susitikimas.

Projekto vadovas VŠĮ PPI direktorius Zigmas Giedrimas skaitė pranešimą „Nuo idėjos iki praktinio įgyvendinimo. Mediacijos metodo atėjimas į mokyklą“, kuriame apžvelgė visą projekto kelią, pasiektus tikslus ir sukurtus produktus. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė pasidalino savo įžvalgomis apie mokyklinę mediaciją kaip alternatyvų konfliktų sprendimo būdą/. Mediacijos diegimo mokykloje iššūkius ir pasiekimus pristatė Rezeknės (Latvija) ir Biržų (Lietuva) mokyklų atstovai. Praktine Socialinių pedagogų mediacijos metodo mokymo patirtimi dalinosi Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos lektorė Aurelija Zacharevičienė ir Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinė pedagogė Areta Skukauskienė. Su „Mediacijos metodo taikymo Lietuvoje“ tyrimo išvadomis konferencijos dalyvius supažindino  SPPC socialinė pedagogė Sandra Valantijienė.

Popietinės sesijos metu dalyviai grupėse diskutavo apie mediacijos metodo naudojimo Lietuvoje ir Latvijoje perspektyvas. Diskusijas moderavo lektorė dr. Rita Ilgūnė- Martinėlienė ir lektorius Valdemaras Šoblinskas.

Projekto koordinatorių susitikime aptarti projekto ataskaitos klausimai, biudžeto lėšų panaudojimo pateikimas Mobility Tool sistemoje, projekto produktų naudojimas, tolimesnio bendradarbiavimo poreikis ir galimybės.