2016 m. lapkričio 15 d. VK dėstytojas M. Danielius ir LKD prezidentas V. Pivoras lankėsi Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kur susitiko su ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukiene. Susitikimas organizuotas rengiant 10 metų lietuvių gestų kalbos viziją. Susitikimo tikslas buvo informuoti TMD apie tai, kad kurtieji yra gana gausi Lietuvos kalbinė ir kultūrinė mažuma, kurios kalba ir kultūra yra valstybės kultūrinio paveldo dalis, ir pasikalbėti apie kitų Lietuvos kalbinių mažumų teisių užtikrinimą. Buvo aptarta tautinių mažumų teisė į gimtąją kalbą ugdymo srityje, tautinių mažumų laidos per LRT televiziją ir kokios būtų galimybės turėti panašią laidą kurtiesiems, kiek aktualus būtų įvairių televizijos laidų titravimas kitakalbiams ir kiti klausimai.

Foto1