Vilniaus kolegijos darbuotojai – projektų vadovas Mikas Balkevičius ir Pedagogikos fakulteto lektorė Aušra Simoniukštytė dalyvavo projekto „Hey Teachers – Don‘t Leave Kids Alone“  (2016-1-IT02-KA201-024342) antrajame projekto partnerių susitikime Novo Mesto (Slovėnijoje). Projekto partnerių susitikimo tikslas apžvelgti pirmojo intelektinio produkto Inkliuzinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo darbus.

Projekto antrojo susitikimo metu projekto partneriai apžvelgė projekto tyrimus: atliktus individualius interviu, fokus grupės diskusijas bei dokumentų analizes, skirtas inkliuzinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose situacijai išsiaiškinti. Projekto partneriai pristatė tyrimo rezultatus, kurie atskleidė nepakankamą inkliuzinio ugdymo infrastruktūros lygį projekto partnerių šalyse. Tolesnių projekto darbų eigoje bus sukurti inkliuzinio ugdymo metodiniai instrumentai, jų įgyvendinimo protokolai bei interaktyvios mokymosi programos, skirtos inkliuzinio ugdymo monitoringui ir vertinimui.

Projekto partneriai: I.E.R.F.O.P. (Italija), The University of Lodz (Lenkija),  The University of  Bologna (Italija), Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences (Lietuva), RIC Novo Miesto (Slovėnija),  26th Primary School (Kipras).

Projekto tikslas – sukurti inkliuzinio ugdymo metodinius instrumentus, siekiant geriau organizuoti inkliuzinio ugdymo veiklas bendrojo lavinimo mokyklose projekto partnerių šalyse. Projekto trukmė – 2 metai (2016-2018 m.).