Gegužės 18 d. nuo 9:00 val. LR Seime Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bendradarbiaudamas su HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments.) organizuoja konferenciją „MOKINIŲ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS“, skirtą švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, besidomintiems mokinių su klausos sutrikimais ugdymu.

Konferencijos tikslas – susipažinti su Europos šalyse įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais įtrauktiems modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtrauktiems aspektais.

Ir transliacija, ir konferencija Seime bus verčiami į lietuvių bei lietuvių gestų kalbas.

Konferencijos partneriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Vilniaus kolegija, Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA,

Konferencijos NUORODA: https://www.youtube.com/watch?v=vsgR2mLTnTA