Tarptautinis bendradarbiavimas

comeniusComenius Asociacija
http://www.associationcomenius.org/
Vilniaus kolegija, atstovaujama Pedagogikos fakulteto, į Comenius asociacijos veiklą įsijungė nuo 2012 m. gegužės mėn.
Comenius asociacija (Comenius Association) yra tarptautinis pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų tinklas.
Asociacijos tikslas – plėtoti tarpkultūrines esamų ir būsimų pedagogų kompetencijas, skatinti pedagogų atvirumą pasauliui, naujovėms, mokantis vertinti skirtybes ir kurti įrankius, padėsiančius geriau suprasti kitas kultūras.
Buvimas asociacijoje padeda užmegzti daugybę kontaktų su kolegomis visoje Europoje, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, dalyvauti tarpkultūriniuose projektuose ir Europos švietimo programose.

iliteILITE tinklas
http://www.ilite.eu/index.html
Nuo 2012 m. rugsėjo Pedagogikos fakultetas pasirašė ketinimų protokolą dalyvauti ILITE veikloje.
ILITE yra sėkmingą ilgametę (nuo 1982 m.) bendradarbiavimo patirtį turintis Europos tinklas, vienijantis mokytojus rengiančius universitetus ir kolegijas.
ILITE tikslai: tarptautiniu mastu spręsti svarbiausius mokytojų rengimo klausimus, plėtojant Europos dimensiją, kolegiškai dalinantis patirtimi ir tyrimų rezultatais; sukurti inovatyvių metodų mokytojų rengimo kokybei užtikrinti; bendradarbiauti kuriant bendrus modulius, kursus ir plėtojant tarpkultūrinį supratimą; užtikrinti aukštus mokytojų rengimo standartus.
Tikslai įgyvendinami taikant šiomis priemonėmis: vyksta studentų ir dėstytojų mainai tarp institucijų; keičiamasi informacija apie kursus, tyrimų pasiekimus ir apie nacionalinių švietimo sistemų panašumus bei skirtumus; kuriami ir taikomi inovatyvūs mokymo (si) bei praktikų organizavimo metodai; organizuojamos konferencijos ir seminarai.

zuydZuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) Socialinių mokslų fakultetas
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas nuo 2008 m. bendradarbiauja su Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) Socialinių mokslų fakultetu, kuris pernai buvo pripažintas sėkmingiausiai ir pažangiausiai socialinius darbuotojus ir pedagogus rengiančia įstaiga Nyderlanduose. Nuo 2010 m. kasmet Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete atlieka praktiką bei, vadovaujami fakulteto dėstytojos Aušros Simoniukštytės, renka medžiagą diplominiams darbams Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) Socialinių mokslų fakulteto bakalauro ir magistrinių studijų studentai.
Nuo 2013 m. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kartu su Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) Socialinių mokslų fakultetu įgyvendina bendrą 15 kreditų studijų modulį anglų kalba „Kultūrinė įvairovė“. Modulis skirtas ugdyti būsimųjų pedagogų tarpkultūrinę kompetenciją, studijose taikant į studentus orientuotus probleminio mokymo metodus. Sėkmingai baigusiems modulį studentams yra įteikiamas bendras Vilniaus kolegijos ir Zuydo taikomųjų mokslų universiteto pažymėjimas.

rezekneRēzeknes Augstskola
http://www.ru.lv/augstskola/
Pedagogikos fakultetas jau daugelį metų bendradarbiauja su Rėzeknės aukštąja mokykla (Latvija). Pagal Erasmus+ programą vyksta studentų ir dėstytojų mainai. Fakultetas kartu su Rėzeknės aukštąja mokykla taip pat sėkmingai vykdo bendrus projektus, tokius kaip Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos projektas „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“.

albert

Albert Janssens

Albert Janssens
Nuolatinis Pedagogikos fakulteto lektorius iš Belgijos Liuveno universitetinės kolegijos Albert Janssens kasmet dėsto dvejų metų kursą „Reflektyvioji pedagogika“, kurio dalis yra praktiniai užsiėmimai ikimokyklinio ugdymo įstaigose, stebint ir analizuojant pedagoginę sąveiką. Albert Janssens nuostatos atspindi ne tradicinę mokymo, o šiuolaikinę – mokymosi paradigmą, pabrėžiančią studentų gebėjimus reflektuoti profesinę aplinką.

annefrankAnne Frank House
Anne Frank House – visame pasaulyje žinoma organizacija, savo veiklą pradėjusi 1960 m. Tai nepriklausoma organizacija, ne tik pasakojanti Annos Frank istoriją visam pasauliui, bet ir vykdanti edukacinius projektus. Pagrindinės Anne Frank House veiklos sritys – kova su antisemitizmu, rasizmu ir diskriminacija. Anne Frank House puoselėja tas pačias vertybes, kaip ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas – laisvės, lygių teisių ir demokratijos.
Kaip švietimo organizacija Anne Frank namai kuria ir platina mokymo programas ir produktus, kurie teikia įkvėpimo ir patirties jauniems žmonėms visame pasaulyje. Organizacija skatina diskusijas apie lygias teises, pilietiškumą, piliečių teises ir pan. Šitaip stengiamasi didinti visuomenės informuotumą ir formuoti jaunų žmonių pasaulėžiūrą.