Vaikystės pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos modulis

Jeigu esate įgiję pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogui reikalingų kompetencijų bei teisę dirbti šiose srityse, galimybė kaip tik Jums!

Vilniaus kolegijoje 2023‒2024 mokslo metais galite įgyti ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo pedagogo darbui reikalingas kompetencijas.

Šios studijos neteikia laipsnio, tačiau studijuodami modulį įgysite būtinas kompetencijas numatytoje srityje.

Siūlome šiuos modulius:

 1. Pradinio ugdymo pedagogikos programos – 60 kreditų (1 metai).
 2. Vaikystės pedagogikos programos – 60 kreditų (1 metai).

Modulius galite praplėsti šiais papildomais pasirinkimais:

 1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (2 kreditai) (vaikystės pedagogika arba pradinio ugdymo pedagogika).
 2. Ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas (5 kreditai) (vaikystės pedagogika arba pradinio ugdymo pedagogika)

Į programą priimami:

 • aukštojo mokslo išsilavinimą ir pedagogo / mokytojo kvalifikaciją turintys asmenys;
 • asmenys, jau dirbantys ugdymo įstaigoje arba savo karjerą planuojantys susieti su darbu ugdymo įstaigoje;
 • motyvuoti, turintys galimybę dalyvauti paskaitose, seminaruose bei atlikti praktines užduotis asmenys.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomi moduliai rengia modernius švietėjus, išmanančius ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogikos teorijas, gebančius jomis grįsti savo praktinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Pradinio ugdymo programa supažindins su integruoto dalykinio ugdymo didaktikos galimybėmis, atliepiančiomis ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

 

Priėmimas 2023/2024 m. m.  studijoms vis dar vyksta. Paskubėkite!

 

* Studijų pradžia 2023 m. rugsėjo mėn.

** Studijos vyks mišriuoju būdu, kas antrą penktadienį ir šeštadienį, didžioji dalis paskaitų nuotoliu.

*** Studijų kaina 3000 Eur/ 60 kreditų. 1 kredito kaina – 50€. Suteikiama galimybė mokėti dalimis.

Norintieji dalyvauti atrankoje į šias studijas, turi:

 • užpildyti „online paraišką;
 • paštu kompetencijos@pdf.viko.lt pateikti išsilavinimą ir turimą pedagogo / mokytojo kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą;
 • galiojančio asmens dokumento kopiją;
 • jei keitėsi pavardė, šį faktą įrodančio dokumento kopiją.

 

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

El. p.: kompetencijos@pdf.viko.lt, telefonu Nr.: +37060117028