Studijų programos

Ar norėtum studijų metais ne tik mokytis, bet ir dirbti bei visiškai priklausyti tik nuo savęs? Galbūt vilioja mintis būti nepriklausomam nuo studijų vietos ir laiko? Vilniaus kolegija tokią galimybę suteikti gali – mokykis iš dalies nuotoliniu būdu! Studijuok Socialinę pedagogikąPradinio ugdymo pedagogiką, Socialinį darbą, Lietuvių gestų kalbos vertimą, Vaikystės pedagogika. Atverk duris galimybėms!