Papildomų pedagoginių kompetencijų įgijimas

Jeigu esate įgiję pedagogo kvalifikaciją ir norite įgyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogui reikalingų kompetencijų bei teisę dirbti šiose srityse, galimybė kaip tik Jums!

Vilniaus kolegijoje galite įgyti ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo pedagogo darbui reikalingas kompetencijas.

Šios studijos neteikia laipsnio, tačiau studijuodami modulį įgysite būtinas kompetencijas numatytoje srityje.

Siūlome šiuos modulius:

 • Pradinio ugdymo pedagogikos programos – 60 kreditų (1 metai).
 • Vaikystės pedagogika programos – 60 kreditų (1 metai).

Modulius galite praplėsti šiais papildomais pasirinkimais:

 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (2 kreditai) (vaikystės pedagogika arba pradinio ugdymo pedagogika).
 • Ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas (5 kreditai) (vaikystės pedagogika arba pradinio ugdymo pedagogika)
 • Lenkų kalbos mokymas (pradinio ugdymo pedagogika) (5 kreditai)
 • Rusų kalbos mokymas (pradinio ugdymo pedagogika) (5 kreditai)

Į programą priimami:

 • aukštojo mokslo išsilavinimą ir pedagogo / mokytojo kvalifikaciją turintys asmenys;
 • asmenys, jau dirbantys ugdymo įstaigoje arba savo karjerą planuojantys susieti su darbu ugdymo įstaigoje;
 • motyvuoti, turintys galimybę dalyvauti paskaitose, seminaruose bei atlikti praktines užduotis asmenys.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomi moduliai rengia modernius švietėjus, išmanančius ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogikos teorijas, gebančius jomis grįsti savo praktinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Pradinio ugdymo programa supažindins su integruoto dalykinio ugdymo didaktikos galimybėmis, atliepiančiomis ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

1 kredito kaina – 48€.

Dokumentų pateikimas:

 • Užpildyta elektroninė paraiška
 • Priėmimo  I–as etapas. Paraiškos priimamos nuo š. m. liepos 1 d. iki liepos 30 d.
 • Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos etapus ir rezultatus. (vaikystės pedagogika arba pradinio ugdymo pedagogika). Pateikusieji visus dokumentus ir atitinkantieji reikalavimus bus pakviesti į motyvacinį pokalbį.

Elektroniu paštu siunčiami šie dokumentai:

 • Diplomo ir diplomo priedėlio kopija (dokumentas pagrindžiantis turimą pedagogo/ mokytojo kvalifikaciją.)
 • Asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija
 • Dokumentas, įrodantis pavardės keitimą (jei buvo keista).

 

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) el. p.: kompetencijos@pdf.viko.lt  

Telefono Nr.: +37060117028