Stojantiems 2022

 

STUDENTŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2020 METAIS

1. Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020 m., sąrašas

Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai. Specializacija vykdoma susidarius ne mažiau negu 15 studentų grupei.

2. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Reikalavimus rasite čia.

3. Papildomi balai stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Informaciją apie papildomus balus rasite čia.

 

Konkursinio balo skaičiavimo principai: konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai

Informaciją apie konkursinio balo skaičiavimo principus rasite čia.

Konkursinio balo skaičiuoklė

Priėmimo procedūros ir datos

Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus pateikiama Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2020 metų tvarkos apraše.

 

Kontaktai:

Pedagogikos fakulteto prodekanė

Inga Bertašienė

El. paštas: i.bertasiene@pdf.viko.lt

Tel.: 8 640 48636