Motyvacijos įvertinimas

Norite studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje?

  • Visiems stojantiesiems į pedagogikos studijų krypties programas – vaikystės pedagogiką, pradinio ugdymo pedagogiką bei socialinę pedagogiką – privalomas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinį ir laikymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
  • Už teigiamą motyvacijos įvertinimą stojančiajam pridedami 1 arba 2 papildomi balai. 0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas.
  • Stojantieji registruojasi motyvacijos įvertinimui pildydami registracijos prašymus informacinėje LAMA BPO sistemoje. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.
  • Motyvacijos įvertinimą sudaro dvi dalys:
  1. struktūruota nestandartizuota apklausa raštu,
  2. pusiau struktūruotas pokalbis.

 

Apklausoje raštu svarbu pagrįsti, kodėl pasirinkai šią profesinę sritį, kokiose situacijose susidūrei su žmonių įvairove bei papasakoti apie savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.

Pokalbio metu svarbu mokėti papasakoti kodėl pasirinkai šią profesiją, turėti pavyzdžių apie savo mokymosi patirtį, kilusius sunkumus ir kaip juos įveikei. Taip pat paklaus, ar moki bendradarbiauti? O kaip įsivaizduoji save baigus šias studijas?


Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos čia…