Ištęstinės studijos

Ištęstinių studijų trukmė 4 metai. Studijų apimtis – 180 kreditų. Vienų mokslo metų ištęstinių studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos sesijomis, darbo dienomis vakarais, šeštadieniais; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas.

Vienerius mokslo metus sudaro du semestrai: rudens (rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.) ir pavasario (vasario 1 d.- liepos 1 d.).

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal patvirtintą ištęstinių studijų planą ir paskaitų tvarkaraštį.