Gretutinės studijos

Vilniaus kolegijos studentai, įstoję į Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Vaikystės pedagogikos ir Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programas turės galimybę studijuoti gretutinę vadybos studijų programą. Absolventai įgis dvigubą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – pedagogo (Socialinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Vaikystės pedagogikos studijų programų) ir vadybos. Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos absolventai įgis ne tik Gestų kalbos profesinį bakalaurą, bet ir vadybos kvalifikacinį laipsnį.

Baigę gretutines vadybos krypties studijas absolventai gebės:
– įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes;
– atlikti verslo situacijos analizę;
– planuoti ir organizuoti verslo įmonės darbą;
– kurti, pristatyti ir parduoti paslaugas;
– kontroliuoti turimus materialiuosius ir finansinius išteklius;
– analizuoti bei vertinti verslo įmonės veiklos rodiklius ir plėtros galimybes;
– kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti problemas;
– dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai;
– naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
– sukurti asmeninės veiklos ir tobulėjimo programą.

Ypač didelis dėmesys bus skiriamas studentų bendrųjų gebėjimų tokių kaip komunikabilumas, verslumas, organizuotumas, iniciatyvumas, analitinis mąstymas, kūrybiškumas lavinimui.

Gretutines studijas studentai pradės studijuoti nuo 1-ojo semestro. Studijos truks 3 metus. Gretutinės studijos mokamos.

Studentai studijuos šiuos vadybos krypties modulius:
1. Ekonomika – 10 kreditų
2. Vadyba – 10 kreditų
3. Materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas – 10 kreditų
4. Rinkodara – 10 kreditų
5. Profesinė praktika – 15 kreditų
6. Baigiamasis darbas – 5 kreditai
Iš viso: 60 kreditų