Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetas kviečia į priešmokyklinio ugdymo pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programą

„ŠIUOLAIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GAIRĖS“

 


Programos trukmė – 2018 m. birželio 15 d. ir 2018 m. birželio 22 d. nuo 9:00 val. iki 17:00 val. 

Mokymų vieta – Vilniaus lopšelis darželis „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36, Vilnius.


Reikalavimas mokymų dalyviams:

pradinio ugdymo pedagogo arba ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.


Mokymus ves:

Doc. dr.
Vitalija Gražienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto docentė.

Elena Markevičienė – Vilniaus lopšelio darželio „Lazdynėlis“ direktorė.


Kvalifikacijos tobulinimo programos anotacija:

„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programa yra Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto vykdomos Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos (653X12007) Priešmokyklinio ugdymo pedagogikos specializacijos dalis.


Mokymų temos:

  • Vaiko pažinimas.
  • Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymo gairės.
  • Priešmokyklinio ugdymo(si) strategijos.
  • Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.
  • Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val., dalyviams bus pateikta
    metodinė medžiaga.

Baigiamasis vertinimas:

  1. Savarankiškai parengtas ir viešai pristatytas projektas.
  2. Sėkmingai parengusiems ir apgynusiems projektą mokymų dalyviams bus išduotas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, kuriame bus nurodyta, jog asmuo įgijo kompetencijas dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo programos kaina: 100 €.


Gavėjo rekvizitai:

Vilniaus kolegija

Įmonės kodas 111965131

AB SEB bankas LT76 7044 0600 0147 2160

Suma – 100 €

Mokėjimo paskirtis – už „Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairių“ kvalifikacijos tobulinimo programa

 

Dalyviai registruojasi iki 2018-06-13


Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto tinklapyje paskelbtoje registracijos formoje čia…


Daugiau informacijos suteiks Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto raštinės vedėja Renata Rakauskienė, el. p. administracija@pdf.viko.lt, tel. (8 5) 219 16 30.


VILNIAUS
KOLEGIJOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS

Viešoji įstaiga, Palydovo g. 29, LT- 11107 Vilnius, tel. (8 5) 219 1630,

faks. (8 5) 219 1635, el.p. administracija@pdf.viko.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965131