Rėmėjai

 

 

  • Austėja Landsbergienė, įsteigusi vardinę stipendiją Pedagogikos fakulteto studentams už geriausius praktinius darbus emocinio intelekto ir gamtos mokslų temomis. (Daugiau informacijos…)

Austėja blogas

 

  • Egidijus Gaidamavičius, kurio Paramos fondas įteiks stipendiją geriausiai besimokantiems studentams.

 

  • UAB „MultiMediamark“, padovanojusi Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui animacinį multimedijos priemonių paketą „SaulyTUČIAI“. SaulyTUČIAI – tai pirmoji interaktyvi animacinė ikimokyklinio ugdymo multimedijos priemonė lietuvių kalba. SaulyTUČIŲ filmukai – pasakėlės skirtos 3-4 metų vaikų pažintinės, komunikacinės, meninės, sveikatos ir socialinės kompetencijų ugdymui.

Plačiau…

  • Leidykla „Šviesa“ Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui padovanojo priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams integruotą mokymosi priemonių komplektą, parengtą pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą – „OPA PA!“
    Komplektas „OPA PA!“ padės priešmokyklinio amžiaus vaikams įgyti būtinų įgūdžių: bendravimo, sveikos gyvensenos ir skaitymo. „OPA PA!“ komplektą spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos pedagogų, tėvų ir mokinių, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – „OPA PA!“ apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015!

Šviesaopapa

Plačiau…

  • Leidykla „Baltos lankos“ Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui padovanojo integruotą pradinio ugdymo vadovėlių komplektą „Vaivorykštė“ bei pagal naują priešmokyklinio ugdymo programą parengtą mokymo priemonę būsimiems pirmokams – „Katino dienos“.

 

 

 

 

 

Plačiau…

  • UAB „Miranda Design Solutions“ Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui teikia skaitmeninės spaudos, dizaino ir maketavimo paslaugas, remia verslo dovanomis ir suvenyrais, prisideda organizuojant tarptautines konferencijas.

 

 

Plačiau…

  • AB „Vilniaus Pergalė“ Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto organizuotos kūrybinių darbų parodos „Velykų belaukiant“ (2018) rėmėja.

 

 

 

Plačiau…

  • Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto organizuotos kūrybinių darbų parodos „Velykų belaukiant“ rėmėjas.

 

 

 

 

 

 

 

Plačiau…